Cennik

Poniższy cennik obowiązuje dzieci uczęszczające do szkoły oraz niekorzystające z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

Diagnoza WWRD (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) Liczba spotkań Dla dzieci niekorzystających z terapii w Poradni
Wieloprofilowa Diagnoza Rozwoju Dziecka 3 250 zł*
I. KONSULTACJE + DIAGNOZA CZAS OPŁATA
Konsultacja + diagnoza z logopedą do 1,5 godziny 90 zł*
Konsultacja + diagnoza z pedagogiem do 1,5 godziny 120 zł*
Konsultacja + diagnoza z psychologiem do 1,5 godziny 120 zł*
Konsultacja + diagnoza z rehabilitantem do 1,5 godziny 120 zł*
II. DIAGNOZY CZAS OPŁATA
Diagnoza dot. wydania opinii o spełnianiu obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza szkołą/przedszkolem do 3 godzin 250 zł*
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego do 3 godzin 250 zł*
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka do 3 godzin 250 zł*
Diagnoza ryzyka dyskalkulii (trudności w nauce matematyki) do 3 godzin 250 zł*
Diagnoza dysleksji do 3 godzin 250 zł*
III. TERAPIA CZAS OPŁATA
Terapia logopedyczna do 30 minut 30 zł*
Terapia logopedyczna do 1 godziny 60 zł*
Terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) do 1 godziny 80 zł*
Terapia psychologiczna do 1 godziny 80 zł*
Rehabilitacja do 1 godziny 80 zł*
Trening umiejętności społecznych do 1 godziny 80 zł*
IV. KONSULTACJE Z WYDANIEM OPINII CZAS OPŁATA
Konsultacja z wydaniem opinii logopedycznej do 1,5 godziny 90 zł*
Konsultacja z wydaniem opinii pedagogicznej do 1,5 godziny 120 zł*
Konsultacja z wydaniem opinii psychologicznej do 1,5 godziny 120 zł*
Konsultacja z wydaniem opinii fizjoterapeutycznej do 1,5 godziny 120 zł*

* Opłata za diagnozy, konsultacje i terapie uiszczana jest w momencie umówienia na wizytę.