Cennik

Terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są BEZPŁATNIE

Poniższy cennik obowiązuje dzieci uczęszczające do szkoły oraz niekorzystające z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

Liczba spotkań Dla dzieci niekorzystających z terapii w Poradni
I. KONSULTACJE CZAS OPŁATA
Konsultacja z logopedą + wydanie notatki pokonsultacyjnej do 1,5 godziny 80 zł* + 40 zł
Konsultacja z pedagogiem+ wydanie notatki pokonsultacyjnej do 1,5 godziny 100 zł* + 40 zł
Konsultacja z psychologiem + wydanie notatki pokonsultacyjnej do 1,5 godziny 100 zł* + 40 zł
Konsultacja z fizjoterapeutą+ wydanie notatki pokonsultacyjnej do 1,5 godziny 100 zł* + 40 zł
II. DIAGNOZY CZAS OPŁATA
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka do 3 godzin 450 zł*
Diagnoza psychologiczna do 3 godzin 450 zł*
Diagnoza Integracji Sensorycznej do 3 godzin 450 zł*
III. TERAPIA CZAS OPŁATA
Terapia logopedyczna do 30 minut 40 zł*
Terapia logopedyczna do 1 godziny 80 zł*
Terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) do 1 godziny 100 zł*
Terapia psychologiczna do 1 godziny 100 zł*
Rehabilitacja do 1 godziny 100 zł*
Integracja Sensoryczna do 1 godziny 100 zł*
Trening umiejętności społecznych za miesiąc 150 zł*
IV. BIOFEEDBACK CZAS OPŁATA
Badanie diagnostyczne QEEG do 40 minut 150 zł*
Trening Biofeedback do 50 minut 90 zł*

* Opłata za diagnozy, konsultacje i terapie uiszczana jest w momencie umówienia na wizytę.