Aleksandra Wasilewska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z zakresu neurobiopsychologii. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała m.in. podczas praktyk na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Port” w Nowym Porcie, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Gdańsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku oraz podczas wieloletniego wolontariatu w Domu Małych Dzieci im. J. Korczaka. Obecnie realizuje program studiów podyplomowych „Psychologia Kliniczna” na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz kurs terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Plejada. Jest wolontariuszką fundacji Fascynacje, w której pracuje z dziećmi z rozpoznaniem FASD.