Diagnoza integracji sensorycznej

Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy, takie jak:

  • zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • upodobania do zbyt mocnego docisku, lub przeciwnie nieadekwatne reakcje na dotyk,
  • opóźnienia w rozwoju ruchowym i rozwoju mowy,
  • za niski lub za wysoki poziom uwagi i koncentracji,
  • z opóźnieniem reaguje ono na bodźce z otoczenia, np. ruch i dotyk, lub wręcz przeciwnie – reaguje na nie zbyt gwałtownie.

Skonsultuj się ze specjalistą i sprawdź, czy Twoje dziecko nie przejawia problemów w zakresie rozwoju integracji sensorycznej, które mogą być przyczyną trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Twojego dziecka.

Integracja sensoryczna jest zdolnością do odczuwania, rozumienia i prawidłowego reagowania na informacje płynące z otoczenia i własnego organizmu, które odbierają nasze zmysły . Gdy procesy te są zaburzone, codzienne życie dziecka i osób przebywających w jego otoczeniu staje się trudniejsze.

Jeśli zauważyliście Państwo u swoich dzieci niepokojące zachowania, zapraszamy do skorzystania z możliwości wykonania diagnozy SI z certyfikowanym specjalistą z zakresu diagnostyki i terapii integracji sensorycznej, który po przeprowadzonej obserwacji dziecka oraz wywiadzie z rodzicami postawi diagnozę dotyczącą przyczyn zaburzeń oraz – w przypadku wskazań, ustali harmonogram i zakres ewentualnej dalszej terapii.