Kamila Maj

Magister fizjoterapii, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczególną uwagę poświęca fizjoterapii dziecięcej – przez 3 lata odbywała praktyki w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku w zakres których wchodziła wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Praktyki zawodowe odbywała także w Szpitalu Specjalistycznym Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego i Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku, gdzie doskonaliła umiejętności pracy z niemowlętami i starszymi dziećmi, szczególnie w zakresie Integracji Sensorycznej oraz terapii indywidualnej wad postawy i skolioz.
Stale się dokształca- ukończyła kurs Kinesio Taping KT1 i KT2, brała udział w szkoleniu dotyczącym wsparciu wcześniaka i dziecka zagrożonego, warsztatach dotyczących planowania i doboru zaopatrzenia ortopedycznego w zaburzeniach funkcji kończyny dolnej. Odbyła warsztaty szkoleniowe dotyczące analizy chodu w pediatrii, a także diagnozę dzieci z zaburzeniami rozwojowymi od 0 do 2 lat. Uśmiechnięta i lubiana przez młodych pacjentów.