Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI to zespół działań – ćwiczeń, zabaw i aktywności, które mają za zadanie wyzwalanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych. Terapia SI jest prowadzona przez terapeutę integracji sensorycznej w specjalnie do tego celu przygotowanej pracowni i z użyciem pomocy do Integracji Sensorycznej. Celem terapii SI jest kontrolowana stymulacja wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.

Terapia SI opiera się na pracy nad zmysłami: dotyk, równowaga (układ przedsionkowy), propriocepcja, wzrok, węch, smak. Uporządkowanie doznania zmysłowego oraz odpowiednia reakcja odgrywają bardzo ważne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas.

Objawy nieprawidłowego funkcjonowania:

 • Dziecko dostrzega bardzo niewielkie zmiany w otoczeniu.
 • Dziecko rozprasza się na każdą zmianę w otoczeniu, ruch, przedmiot.
 • Dziecko ma trudności w wykonaniu najprostszej czynność w głośnym bądź kompletnie cichym otoczeniu.
 • Dziecko nie rozumie polecenia.
 • Dziecko ma problemy z odróżnieniem silnego dotyku od delikatnego.
 • Dziecko ma problemy w rozpoznaniu  mocnego lub delikatnego smaku/zapachu.
 • Dziecko nie podejmuje nowych, nieznanych zadań ruchowych.
 • Dziecko jest niezdarne, sztywno porusza się.
 • Dziecko trzyma niezmiennie głowę w tej samej pozycji- np. przechylonej na bok.
 • Dziecko jest niezdolne albo niechętne do zmian.
 • Dziecko sprzeciwia się każdej zmianie.
 • Dziecko posiada szereg powtarzalnych zachowań.
 • … wiele innych.