Cennik

Poniższy cennik obowiązuje dzieci uczęszczające do szkoły oraz niekorzystające z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

Diagnoza WWRD (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka) Liczba spotkań Dla dzieci niekorzystających z terapii w Poradni
Wieloprofilowa Diagnoza Rozwoju Dziecka 3 250 zł
I. KONSULTACJE CZAS OPŁATA
Konsultacja  z logopedą + wydanie notatki do 1,5 godziny do 200zł+50 zł
Konsultacja  z pedagogiem + wydanie notatki do 1,5 godziny do 220 zł + 50 zł
Konsultacja  z psychologiem + wydanie notatki do 1,5 godziny do 220 zł + 50 zł
Konsultacja  z rehabilitantem + wydanie notatki do 1,5 godziny do 220 zł + 50 zł
II. DIAGNOZY CZAS OPŁATA
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka do 3 godzin 600 zł
Diagnoza psychologiczna do 3 godzin 600 zł
Diagnoza integracji sensorycznej do 3 godzin 600 zł
Diagnoza oceny rozwoju psychoruchowego do 3 godzin 600 zł
Diagnoza dyskalkulii do 3 godzin 600 zł
III. TERAPIA CZAS OPŁATA
Terapia logopedyczna do 30 minut 70 zł
Terapia logopedyczna do 1 godziny 140 zł
Terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) do 1 godziny 150 zł
Terapia psychologiczna do 1 godziny 150 zł
Rehabilitacja do 1 godziny 150 zł
Trening umiejętności społecznych miesiąc 450 zł