Cennik

Poniższy cennik obowiązuje od 01.10.2023 dla dzieci uczęszczających do szkoły oraz niekorzystających z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

Liczba spotkań Dla dzieci niekorzystających z terapii WWRD
I. KONSULTACJE CZAS OPŁATA
Konsultacja z logopedą + wydanie notatki po konsultacyjnej do 1,5 godziny do 220 zł* + 50 zł
Konsultacja z pedagogiem+ wydanie notatki po konsultacyjnej do 1,5 godziny do 220 zł* + 50 zł
Konsultacja z psychologiem + wydanie notatki po konsultacyjnej do 1,5 godziny do 220 zł* + 50 zł
Konsultacja z fizjoterapeutą+ wydanie notatki po konsultacyjnej do 1,5 godziny do 220 zł* + 50 zł
II. DIAGNOZY CZAS OPŁATA
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju dziecka do 3 godzin 650 zł*
Diagnoza psychologiczna do 3 godzin 650 zł*
Diagnoza integracji sensorycznej do 3 godzin 650 zł*
Diagnoza  Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do 3 godzin 650 zł*
Diagnoza dyskalkulii do 3 godzin 650 zł*
III. TERAPIA CZAS OPŁATA
Terapia logopedyczna do 30 minut 75 zł*
Terapia logopedyczna do 1 godziny 150 zł*
Terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) do 1 godziny 150 zł*
Terapia psychologiczna do 1 godziny 150 zł*
Rehabilitacja do 1 godziny 150 zł*
Integracja Sensoryczna do 1 godziny 180 zł*
Trening umiejętności społecznych za miesiąc 450 zł*
IV. BIOFEEDBACK CZAS OPŁATA
Badanie diagnostyczne QEEG do 40 minut 180 zł*
Trening Biofeedback do 50 minut 110 zł*