Terapia psychologiczna


Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu.

Wykorzystuje w tym celu różne techniki. Wykorzystuje do współdziałania wszystkie te osoby czy instytucje, które mogą pomóc naszym klientom.


Zakres oferowanej pomocy psychologicznej

  • niepowodzenia i trudności szkolne
  • trudności wychowawcze
  • trudności emocjonalne
  • zaburzenia nerwicowe
  • funkcjonowanie w warunkach stresu
  • funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne
  • zaburzenia związane z jedzeniem
  • kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia)
  • problemy osób współuzależnionych (członkowie rodziny)
  • samopoznanie i rozwój osobisty

Zapewniamy:
– dbałość o respektowanie standardów zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki psychologicznej,
– profesjonalizm, indywidualizację podejścia, rzetelność w przekazywaniu informacji dotyczących możliwości pomocy oraz zachowanie tajemnicy.

Zapraszamy do umówienia się na spotkanie z naszymi psychologami.