Diagnoza psychologiczna

Diagnozy psychologiczne prowadzą doświadczeni psychologowie, posiadający wymagane uprawnienia, specjalizujący się w danej problematyce.

W trakcie badania wykonywane są standaryzowane i najnowsze testy, zgodnie z przyjętą w Akademii Rozwoju procedurą. To bardzo ważne, bo pozwala na porównywalność wyników.

Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy, oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania.

Badanie psychologiczne, w zależności od rodzaju, to jedno lub dwa spotkania trwające do trzech godzin. Zawsze jest poprzedzone wywiadem z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.