Szkolenia

Szkolenia

Poza Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka jesteśmy w stanie zaproponować warsztaty dla Rodziców oraz Kadry Pedagogicznej dopasowując się tematycznie do potrzeb Placówki.

Poradnia „Akademia Rozwoju” oferuje przeprowadzenie tematycznych szkoleniowych rad pedagogicznych oraz szkoleń i warsztatów.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, seksuologii, dietetyki, emisji głosu i przetwarzania słuchowego, terapeutami uzależnień oraz mediatorami, a także specjalistami w wielu innych dziedzinach.

Na naszej bogatej liście tematów znajdą państwo między innymi zagadnienia związane z:

  • doskonaleniem pracy nauczyciela;
  • doskonaleniem umiejętności pracy z uczniem, w tym uczniem zdolnym i uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  • przeciwdziałaniem przemocy w szkole, sposobami rozwiązywaniem konfliktów w środowisku szkolnych; zachowaniami aspołecznymi
  • doskonaleniem osobistym nauczyciela – higiena pracy głosem, retoryka, umiejętności autoprezentacji, problemami wypalenia zawodowego
  • uzależnieniami i uwikłaniem w sieci (uzależnienia od internetu, gry komputerowe, dostęp dzieci do pornografii itp.)
  • prawne aspekty pracy nauczyciela, np.: prawa człowieka – ucznia; prawa nauczyciela – ochrona dóbr osobistych, prawo pracy
  • oraz wiele innych tematów przygotowanych specjalnie dla państwa, uwzględniających państwa potrzeby, według wymagań i oczekiwań

 

Nasza oferta jest stale poszerzana i z całą pewnością jesteśmy w stanie przygotować propozycję również dla Państwa.

W celu dopasowania tematyki szkolenia prosimy skontaktować się z Dyrektorem placówki.