Terapia logopedyczna

Cele terapii logopedycznej są indywidualnie dostosowywane, w zależności od podłoża i charakteru problemów pacjenta z mową.

Cele terapii logopedycznej to:

  • usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych)
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji)
  • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju
  • podnoszenie sprawności językowej

W przypadku wad wymowy (np. seplenienie, nieprawidłowa realizacja głoski R), celem będzie usunięcie tej wady i wykształcenie poprawnej artykulacji głosek w swobodnej wypowiedzi (nie tylko w gabinecie logopedy, ale i poza nim, w codziennej wypowiedzi). W przypadku bardziej złożonych zaburzeń, cele terapii także ulegają rozszerzeniu.

Mowa jest w naszym życiu niezbędnym elementem, a problemy z mową powodują szereg problemów w komunikacji, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie – od grupy przedszkolnej i klasy w szkole w przypadku dzieci, po grupę rówieśniczą u nastolatków i zespół pracowników oraz rodzinę w przypadku osób dorosłych.

Terapia logopedyczna zawsze ma więc także pośredni efekt psychologiczny (logopeda nie jest jednak psychoterapeutą!) – logopeda, pomagając w usunięciu zaburzeń mowy, stymulując rozwój mowy, zapobiega psychologicznym skutkom wspomnianych wad, bądź je niweluje.

Zapraszamy do umówienia się na spotkanie z naszymi logopedami.