WWRD

WWRD – BEZPŁATNY PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo?

Organizowane jest dla dziecka z deficytami rozwojowymi posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Jakie terapie są dostępne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszej Poradni:

•    psychologiczna,
•    logopedyczna,
•    rehabilitacyjna,
•    pedagogiczna.

Co zrobić, żeby dziecko zostało objęte zajęciami terapeutycznymi w Naszej Poradni w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  wydaną przez zespół opiniujący z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W opinii powinny być zawarte obszary rozwoju, które należy poddać terapii.

Zapraszamy do kontaktu!