Fizjoterapia dla dzieci

Fizjoterapeuta prowadzi leczenie metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi.
Głównym celem jego pracy jest poprawa kondycji psychofizycznej pacjenta, walka z bólem i ograniczeniami ruchowymi.

Fizjoterapeuta leczy lub nadzoruje leczenie pacjentów z zaburzeniami neuromięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi, sercowo-naczyniowymi oraz oddechowymi.

Jedną z metod wykorzystywanych w terapii w Poradni jest terapia wg. koncepcji PNF.

Opis metody:
PNF to kompleksowa terapia, której celem jest reedukacja, czyli ponowna nauka zaburzonego ruchu oraz działania ukierunkowane na zlikwidowanie problemu pacjenta powstałego na skutek urazu lub choroby.

Terapia metodą PNF nie ogranicza się tylko do pracy z niesprawną częścią ciała. Przede wszystkim opiera się na potencjale nieuszkodzonych i najsprawniejszych sfer ruchowych, które wykorzystuje do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Metoda z wielkim powodzeniem stosowana jest u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po urazach, a także z wadami postawy.

Efekty terapii są bardzo szybko odczuwalne, mogą być widoczne już po jednym lub kilku powtórzeniach danej procedury leczniczej.

Zapraszamy do umówienia się na spotkanie z naszymi fizjoterapeutami.