Diagnoza fizjoterapeutyczna

Diagnoza fizjoterapeutyczna ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie programu terapeutycznego.

Przeprowadzenie diagnozy poprzedzone jest wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka.

Badanie kończy się wydaniem opinii na piśmie, która zawiera opis i analizę wyniku badania oraz zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem.

Diagnoza przeprowadzana jest przez certyfikowanych diagnostów i terapeutów w oparciu o profesjonalną metodologię.

Poradnia dysponuje bogato wyposażoną salą do diagnoz i terapii, w której dzieci czują się fantastycznie.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.