Diagnoza logopedyczna


Przeprowadzenie wczesnej diagnozy logopedycznej pozwoli na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. Stworzy możliwość zadbania o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad z rodzicem, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka. Przy badaniu możliwe jest dla zapewnienia komfortu dziecka przebywanie w gabinecie również rodzica.

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie lekarskie. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowany zostaje program terapii.

Diagnozę przeprowadzają dyplomowani logopedzi i neurologopedzi.

Poradnia „Akademia Rozwoju” dysponuje wyposażeniem do przeprowadzania tego typu diagnozy.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.