Terapie

Terapie:

Poradnia „Akademia Rozwoju” specjalizuje się w terapii:
•    psychologicznej
•    logopedycznej
•    rehabilitacyjnej

Terapie i zajęcia prowadzone są przez specjalistów – psychologów z dodatkowymi uprawnieniami, logopedów, rehabilitantów i pedagogów.

Programy terapeutyczne opracowywane są indywidualnie dla każdego pacjenta.

Terapia i zajęcia odbywają się w salach przystosowanych do specyficznych potrzeb naszych pacjentów.

Pomoce dydaktyczne stosowane w terapiach posiadają certyfikaty i są przeznaczane dla odpowiedniej grupy wiekowej.